Nový Dvůr vznikne přetvořením současného brownfieldu a nahradí výrobně hospodářskou funkci rodinným bydlením. V rámci projektu je stávající objekt adaptován na dvojdům a současná stodola na samostatnou víceúrovňovou vilu. Nově definovaný společný dvůr bude konturován štíty novostaveb navazující na sdílený prostor zatímco soukromé terasy mají výhledy do klidných zahrad. Tvarosloví domů navazuje sedlovými střechami na ráz obce přičemž je zachován průhled na kostelní věž.
Dvůr je šperkován třemi stromy situovanými do výhledů z nových domů, zpevněné a zelené plochy dovolují zasakování. Uložení popelnic i přípojek zajišťují pevné kraje pozemků které jsou kombinovány s laťkovými ploty a brankami. Fasády domů jsou omítkové s různou hrubostí a profilováním, hrubá omítka na původní stodole se odkazuje k historickému původu.

Název projektu: Nový Dvůr
Spolupráce : Ing. arch. Tereza Černá, Ing. arch. Jiřina Formánková, Ing. arch. Alice Boušková
Velikost: 4300m2 plocha území / 1340m2 užitná plocha
Status: studie (2021)

Back to Top