Název projektu: Venkovské sídlo na statku
Návrh : Ing. arch. Tereza Komárková
Projekt stavby: Ing. Pavel Šejna
Spolupráce : MGA. Tereza Veselá
Velikost: 120m2
Status: studie interiéru (rekonstrukce) / realizace (2021)

Back to Top