​​​​​​​
Definujeme charakter místa. 

Lineární geometrie kolejnic dává místu novou identitu a formálně reaguje na kontext veřejných prostorů v centru. 

Kolejnice jsou rozmístěné v pravidelném modulu, který je odvozen z konstrukční mřížky OD Labe.

Tržní náměstí ukončujeme solitérním vodním prvkem, odvozeným ze železniční
pumpy. 

Back to Top