Řešení novostavby je odpovědí na rozsáhlé funkční a plošné zadání dle soutěže, avšak její konstrukce je snadno demontovatelná a není tak nemožné, aby uvolnila v budoucnu další místo pro přírodu. 
Zrcadlení  bylo inspirováno výrokem: 
„Sám v sobě hledej, zda svobodu bráníš, ctíš, nebo omezuješ.“
Back to Top