Nástrojem navrhování byl odkaz k rostlé středověké struktuře města a její charakteristické velikosti zástavby. Knihovna se napojuje na ostatní pěší trasy a díky novým průchodům do svého vnitřního světa vtahuje veřejnost. Nabízí velkou škálu využití a tak díky rozmanitosti navržených prostor a nabízeného programu by měla být atraktivní i pro různorodé věkové skupiny, stane se tak místem setkávání všech generací. Řešený prostor se skládá z mozaiky dějů tvořených drobnými světy v úrovni parteru. Vstup do vlastní knihovny je z nového nároží naproti kostelu. Tento společenský prostor je součástí veřejně přístupných části ale je možné jej posuvnými stěnami oddělit a zaručit tak soukromí pro specifické příležitosti. Hlavní recepce slouží jako infopoint a kontrolovaný vstup do všech oddělení. Výrazné schodiště protkává vstup s dalšími patry a dále je za kontrolovaným vstupem k dispozici výtah spojující všechna podlaží včetně mezipatra s dětským oddělením. Otevřený prostor foyer je možné využívat pro veřejné diskuze i přednášky zatímco se za oknem procházejí denní starosti. Jednotlivé funkční náplně mohou fungovat samostatně avšak síla je v tom, že se vzájemně doplňují. Kavárna oživuje vnitroblok během dne zatímco podzemní hudební klub může lákat i k trávení večerů „v knihovně“. Všední kolemjdoucí si mohou mrknutím oka zmerčit změny v experimentálním prostoru, který je výstavním sálem ale i prostorem pro workshopy či pronajímaný pro komerční využití. Další komerční plocha - na ostrohu historické budovy - je důstojným prostředím například pro knihkupectví, svoji lukrativní polohou čelem k hlavnímu náměstí však může mít i jiný obchodní potenciál.
Použitým materiálem je hrubá vnější cementová omítka, ta mimikruje tesané hrubé kameny zatímco hladké skleněné fasády obnažují vnitřní svět všech atriových částí knihovny.
Veřejná soutěž (2018) postup mezi užší výběr návrhů
Spoluautoři: Matúš Pastorok, Daria Kulachek 
Spolupráce:Jakub Heidler

Back to Top