Podstatná část domu je schovaná pod terénem a zpřístupňuje břevnovské klášterní zahrady s  ulicí novými pěšími cestami skrz průchod pod Patočkovou a přes novou introvertní zahradu. 
Back to Top