„Nejpodivuhodnějším prvkem místnosti je okno“
(Luis Kahn)
Při příchodu návštěvníka k observatoři samotné ho cesta vtáhne do jejího podzemí, ve kterém se průchod stáčí a protíná celou budovou. Již v podzemí budovy se nabízí jeden z nejdůležitějších momentů. Je zde zvrchu osvětlený prostor uvnitř kruhového schodiště, kterým je možné vzhlédnout až k obloze. Je to místo ticha a vizuálního zážitku díky pohledu do kovově lesklých útrob domu, ve kterých se odráží denní obloha, plynoucí mraky či noční polární záře. Zde začíná volné schodiště rozhledny vedoucí až nahoru na vyhlídku. Cesta schodištěm graduje změnou tvaru, který se vzdaluje od středu a vnitřní komínový prostor se tak rozevírá vzhledem k nebi také. Ze schodiště se dá odbočit do jednotlivých pater domu, avšak směr schodiště by měl spíš návštěvníka nabádat v cestě vzhůru a až při zpáteční cestě se východy samy nabízejí čelem ke zpátečnímu směru.
Podzemní podlaží je přístupné veřejnosti jen jako studená podzemní cesta a schodiště, ostatní části slouží pro zázemí a provoz hotelu, restaurace a saun. V 1.np se nachází recepce, restaurace a hygienické zázemí. Druhé podlaží je věnováno planetáriu a expozici s galerií. Celé 3.np slouží jako krajina saun. Hotelové pokoje jsou zamýšlené jako individualistické prvky v krajině. Jejich rozmístění v lese je inspirované výrokem Hermanna Hesse: „Je zvláštní putovat v mlze! Osamělý je každý keř i kámen. Jeden strom nedohlédne k druhému, každý je sám.“ Dohromady je navrženo 7 dvoulůžkových a 3 čtyřlůžkové (rodinné) pokoje. Hotelovým hostům se nabízí zvláštní zkušenost obývat shora osvětlený prostor v němž se mohou cítit jako by byli zároveň venku.
Nosný systém hlavní budovy je tvořen monolitickým betonem tl.250mm se zateplením minerální vlnou tl.200mm na vnější straně fasády. Plášt je skryt za předsazenou fasádou z pískových skleněných tabulí o rozměrech 1550 x 1800 mm na většině plochy a 3500 x 3600 mm v místech okenních otvorů. Sytost pískování závisí na umístění dané plochy v rámci celé fasády. Celá fasáda tak tvoří organický gradient mezi místy oken a ostatními plochami.
Back to Top