Ambicí je návrh prozatímního řešení. Využití hodnotného pozemku v rámci centra Prahy tak, aby nebylo nadále znehodnocováno jeho okolí i bez radikální změny.
Řešení jsem hledala v dočasných konstrukcích, jejichž dopad na okolní prostředí bude minimální a za přijatelnou cenu. Inspirací se tak staly "inflatable structures".
Back to Top