Rozmezí. Cíp nuselské.Industriální vliv. Podélný Botič. Nedokončenost ulic proťatých železnicí. Společným uzlem ospalý trojúhelník. Ulice není jen silnicí. Sytosti vztahů rostlých měst. Domy patníky. Městské řadovky. Střed je svět. Molo nikam. Botnění. Jádro stezky. Žijící volný čas. Průhlednost škvír. Vzájemné vnímání života tady a tam: lidí zde žijících a lidí, kteří kolem domovů prochází.
Back to Top